HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN HĐĐT VIỆT NAM – 25/6/2023 (Tại Quảng Ninh)

HỘI NGHỊ MỞ RỘNG: HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM giữa nhiệm kỳ 2019-2025 tại Quảng Ninh ngày 25/6/2023 đã thành công tốt đẹp.
Cảm ơn Đoàn Tộc Quảng Ninh với sự đón tiếp trọng thể và tài trợ mọi chi phí tổ chức ăn,ở cho các đoàn đại biểu các tỉnh về dự Hội Nghị !
Kết quả đã bầu ông Đoàn Thế Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam, bầu bổ sung thêm 48 ủy viên mới (gồm một số Phó Chủ tịch và UV thường trực…).
Tổng hợp danh sách đến thời điểm kiện toàn (25/6/2023):
HỘI ĐỒNG

ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

*

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2023

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (nhiệm kỳ 2019-2025)

(Sau khi được bầu bổ sung và kiện toàn tại Hội nghị HĐĐT VN mở rộng

giữa nhiệm kỳ 2019-2025 ngày 25/6/2023)

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Chức danh
1. Đoàn Thế Huy   TP HCM   Chủ tịch
2. Đoàn Hữu Ngạn   Quảng Ninh   Phó chủ tịch
3. Đoàn Minh Khôi   Hà Nội 0903405789 Phó chủ tịch
4. Đoàn Nhuận   TT- Huế 0913408657 Phó chủ tịch
5. Đoàn Duy Khương   Hà Nội 0902666666 Phó chủ tịch
6. Đoàn Văn Hòa   Hưng Yên 0968221368 Phó chủ tịch
7. Đoàn Hoàng Hải   TP HCM 0913913456 Phó chủ tịch
8. Đoàn Ngọc Lượng   Hà Tĩnh 0982548939 Phó chủ tịch
9. Đoàn Vương Bình   Bến Tre 0913965032 Phó chủ tịch
10. Đoàn Luyến   Quảng Trị 0913485271 Phó chủ tịch
11. Đoàn Tiến Họp   Hải Phòng 0913523213 Phó chủ tịch
12. Đoàn Công Chương   TP HCM 0918103659 UV Thường trực
13. Đoàn Văn Hùng   Hải Dương 0916487469 UV Thường trực
14. Đoàn Ngọc Bẩy   Thái Bình 0369625073 UV Thường trực
15. Đoàn Quốc Lập   Hà Nội   UV Thường trực
16. Đoàn Hữu Chinh   Hà Nội 0963789798 UV Thường trực
17. Đoàn Tân   Đồng Tháp   UV Thường trực
18. Đoàn Tú Em   Đồng Tháp 0948484746 UV Thường trực
19. Đoàn Quang Khải   Hải Dương 0912194280 UV Thường trực
20. Đoàn Văn Nghĩa   Hải Dương 0389487017 UV Thường trực
21. Đoàn Mạnh Phương   Hà Nội 0913228150 UV Hội đồng
22. Đoàn Tiến Cường   Hà Nội 0974813149 UV Hội đồng
23. Đoàn Bổng   Hà Nội 0889706534 UV Hội đồng
24. Đoàn Bá Cử   Hà Nội 0913207753 UV Hội đồng
25. Đoàn Trọng Công   Hà Nội 0982161260 UV Hội đồng
26. Đoàn Lương   Hà Nội 0912028207 UV Hội đồng
27. Đoàn Kiên Định   Hà Nội 0902044848 UV Hội đồng
28. Đoàn Thu Trà   Hà Nội 0934969186 UV Hội đồng
29. Đoàn Lăng Dung   Hà Nội 0938536611 UV Hội đồng
30. Đoàn Lực   Hà Nội 0931734316 UV Hội đồng
31. Đoàn Sơn   Hà Nội   UV Hội đồng
32. Đoàn Lợi   Hà Nội   UV Hội đồng
33. Đoàn Hợp   Hà Nội   UV Hội đồng
34. Đoàn Nguyên   Hà Nội   UV Hội đồng
35. Đoàn Trọng   Hà nội   UV Hội đồng
36. Đoàn Hạnh   Nam Định 0913391449 UV Hội đồng
37. Đoàn Đức Long   Nam Định 0911142679 UV Hội đồng
38. Đoàn Quang   Nam Định   UV Hội đồng
39. Đoàn Thế Nam   Bắc Giang 0962248006 UV Hội đồng
40. Đoàn Đức Hân   Bắc Giang 0965223583 UV Hội đồng
41. Đoàn Văn Toàn   TP HCM 0903898943 UV Hội đồng
42. Đoàn Long   TP HCM   UV Hội đồng
43. Đoàn Hưng   TP HCM 0903689889 UV Hội đồng
44. Đoàn Phương Anh   TP HCM 0932073099 UV Hội đồng
45. Đoàn Văn Toản   TT- Huế 0903898943 UV Hội đồng
46. Đoàn Tuyết Lan   Quảng Ninh   UV Hội đồng
47. Đoàn Ngọc Hải   Quảng Ninh 0905378666 UV Hội đồng
48. Đoàn Ái   Quảng Ninh 0912093195 UV Hội đồng
49. Đoàn Dũng   Quảng Ninh 0913267337 UV Hội đồng
50. Đoàn Thọ   Quảng Ninh 0903455255 UV Hội đồng
51. Đoàn Thế Xuyên   Quảng Ninh 0913263079 UV Hội đồng
52. Đoàn Linh   Quảng Ninh 0976366666 UV Hội đồng
53. Đoàn Văn Thuyên   Hải Dương 0977763062 UV Hội đồng
54. Đoàn Văn Quynh   Hải Dương 0387239179 UV Hội đồng
55. Đoàn Văn Trước   Hải Dương 0397806980 UV Hội đồng
56. Đoàn Thị Phiếm   Hải Dương   UV Hội đồng
57. Đoàn Thăng Long   Hải Phòng 0913241418 UV Hội đồng
58. Đoàn Quang Mạnh   Hải Phòng 0913353883 UV Hội đồng
59. Đoàn Thị Ngân   Hải Phòng 0395111617 UV Hội đồng
60. Đoàn Văn Bình   Hải Phòng 0915537996 UV Hội đồng
61. Đoàn Kiên Trung   Hải Phòng 0367284200 UV Hội đồng
62. Đoàn Văn Quân   Đà Nẵng 0913432774 UV Hội đồng
63. Đoàn Long   Đà Nẵng   UV Hội đồng
64. Đoàn Mạnh Thắng   Thái Bình 0819884056 UV Hội đồng
65. Đoàn Văn Nghiêu   Thái Bình 0987989363 UV Hội đồng
66. Đoàn Văn Dũng   Nghệ An 0912226123 UV Hội đồng
67. Đoàn Văn Thanh   Nghệ An 0912079247 UV Hội đồng
68. Đoàn Viết Trung   Nghệ An 0913568729 UV Hội đồng
69. Đoàn Công   Nghệ An   UV Hội đồng
70. Đoàn Văn Minh   Nghệ An   UV Hội đồng
71. Đoàn Thanh Quỳnh   Điện Biên 0911031939 UV Hội đồng
72. Đoàn Hà Yên   Quảng Ngãi 0905103363 UV Hội đồng
73. Đoàn Minh Tuấn   Quảng Ngãi 0911816699  
74. Đoàn Bá Dũng   Phú Thọ 0963103681 UV Hội đồng
75. Đoàn Văn Cam   Phú Thọ   UV Hội đồng
76. Đoàn Hương   Phú Thọ   UV Hội đồng
77. Đoàn Công Tình   Thanh Hóa 0947015393 UV Hội đồng
78. Đoàn Công Thụy   Thanh Hóa 0978931244 UV Hội đồng
79. Đoàn Thế Huệ   Thanh Hóa 0942335964 UV Hội đồng
80. Đoàn Văn Đăng   Thanh Hóa 0978348860 UV Hội đồng
81. Đoàn Bá Hùng   Thanh Hóa 0345303455 UV Hội đồng
82. Đoàn Hà   Thanh Hóa 0902718220 UV Hội đồng
83. Đoàn Tùng   Thanh Hóa 0948391618 UV Hội đồng
84. Đoàn Hưng   Thanh Hóa 0976797815 UV Hội đồng
85. Đoàn Lân   Thanh Hóa   UV Hội đồng
86. Đoàn Chính Hữu   Hà Tĩnh 0919782398 UV Hội đồng
87. Đoàn Ngọc Thanh   Hà Tĩnh 0913294195  
88. Đoàn Đức Hiền   Hà Tĩnh 0914351727 UV Hội đồng
89. Đoàn Đình Anh   Hà Tĩnh   UV Hội đồng
90. Đoàn Quang Toại   Hà Tĩnh   UV Hội đồng
91. Đoàn Toản   Hà Tĩnh 0943561686 UV Hội đồng
92. Đoàn Sang   Hà Tĩnh   UV Hội đồng
93. Đoàn Xuân Luân   Bắc Ninh 0982343947 UV Hội đồng
94. Đoàn Thượng Nhân   Quảng Bình 0934898111 UV Hội đồng
95. Đoàn Thanh   Quảng Bình   UV Hội đồng
96. Đoàn Công Kê   Quảng Bình   UV Hội đồng
97. Đoàn Minh   TT – Huế   UV Hội đồng
98. Đoàn Châu   TT- Huế   UV Hội đồng
99. Đoàn Trường   Lâm Đồng   UV Hội đồng
100. Đoàn Thanh Thế   Lâm Đồng   UV Hội đồng
101. Đoàn Tài   Vĩnh Long   UV Hội đồng
102. Đoàn Tùng   Thái Nguyên   UV Hội đồng
103. Đoàn Bắc   Quảng Nam   UV Hội đồng
104. Đoàn Ngọc   Bình Dương   UV Hội đồng
105. Đoàn Thanh Dũng   Đồng Nai   UV Hội đồng
106. Đoàn Thanh   Bà Rịa-Vũng Tàu   UV Hội đồng

 

Nơi nhận:
– Ban Thường trực HĐ ĐT VN;
– Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đoàn Thượng;
– Các ủy viên HĐ ĐT VN;
– Hội đồng Đoàn tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc;
– Lưu Văn phòng.
TM/ HĐ ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đoàn Thế Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *