HỌP THƯỜNG TRỰC – Lần thứ nhất NK2

HĐĐT NGHỆ AN HỌP BAN THƯỜNG TRỰC

Triển khai công việc sau Đại hội  lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 1. Hôm nay, ngày 18/12/2022 (25/11Nhâm Dần)Thường trực Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An tổ chức họp bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  Nội dung nhằm quán triệt đến toàn thể Ban thường trực, các ủy viên, con cháu họ Đoàn của 59 Chi nắm vững quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm hành động trong toàn Hội đồng và xác định rõ nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng để tham mưu tổ chức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra; động viên mọi thành viên vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Hội đồng nhằm xây dựng một Họ Đoàn Nghệ An vững mạnh.
  Nội dung ban hành các văn bản:

  1. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2022 -2027;
  2. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 -2027;
  3. Đề ra nhiệm vụ các Ban chuyên môn; Phân công trách nhiệm các đồng chí trong Ban thường trực nhiệm kỳ 2022 -2027.
   Các văn bản này là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của từng thành viên đối với công việc được giao.

  Cuộc họp đã thành công tốt đẹp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *