HỌP TỔNG KẾT LỄ HỘI 2024

Ngày 28/4/2024, tại Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An họp tổng kết Lễ hội Đền năm 2024 và bàn thực hiện công tác trong thời gian tới.
Các thành viên về dự thảo luận, nhất trí cao về các nội dung, cuộc họp đã thành công tốt đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *