VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT (Họ Đoàn tại Nghệ An)

VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT

(Chiều 11/3 âl – Lễ chính 12/3 âl)

 

Tư dị kim niên lai nhật chính tế, kim nhật trần trí từ đường.

Tu thiết hương diên, thành tâm cung thỉnh.

 

Thần cung thỉnh:

Thượng thượng thái thỉ tổ: Tiền Lý triều Nhân Tông, cư sĩ danh thần, Đinh nguyên đệ nhị giáp, Bảng nhạn xuất thân, trúng thí trường khai tiên, Lý triều công bộ Thượng thư, lưu truyền đa văn thơ tác phẩm, Lý triều sắc phong, Đoàn tướng công tự Văn Khâm, thị anh minh tiên sinh thần tổ.

Cập: Thượng thượng thái thỉ tổ tỷ đại phu nhân. Vị tiền.

Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.

 

Thần cung thỉnh:

Thượng thái thỉ tổ: Tiền Lý triều Cao tông, Đại tư đồ, Lý triều Huệ tông, đặc phong võ tướng, Hồng Châu mộ binh trấn thủ, xưng Đông Hải vương, chỉ hậu Lê sắc phong truy tặng, Đông hải Đại vương nhất đẳng thần, Đoàn tướng công húy Phúc Thượng, thị cương minh thần tổ.

Cập: Bộ hạ tả hữu tướng tá liên quan xa giá lai lâm ngự vị.

Thượng thái thỉ tổ tỉ đại phu nhân. Vị tiền.

Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.

 

Thần cung thỉnh:

Thái thỉ tổ: Tiền Trần triều Anh Tông thư sinh, đặc phong Ngự sử Trung tán, tham tri chính sự, Đại hành khiển khu mật viện, Đại sứ Chiêm Thành đại thiên tử, thiên từ chiêu dụ sứ, lập công đệ nhất hạng, Trần triều Minh tông, quản quân Thần vũ, Thần sách nhị đội, Trần triều Hiến tông kiêm kinh lược Đại sứ Nghệ An, Đốc tướng chỉ huy toàn quân, Trần triều sắc phong Đại đô đốc Đoàn tướng công húy Nhữ Hài hiệu Đoan túc anh dũng Đại tướng quân Thần tổ.

Cập: Bộ hạ tả hữu tướng tá liên quan xa giá lai lâm ngự vị.

Thái thỉ tổ tỷ đại phu nhân. Vị tiền.

Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.

 

Thần cung thỉnh:

Thái thỉ tổ khảo: Lê triều việt trung tướng quân, Đoàn tướng công tự Bá Triện phủ quân.

Cập: Tỷ nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Tiền lịch triều Tổng trấn Hải Dương, Đoàn tướng công tự Bá Tuân thần tổ.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Phan Thị Ôi nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao cao tổ khảo: Tiền khẩn triều khai cơ lập ấp, Đoàn tiên phong, tự Bá Khởi phủ quân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất, Đặng Thị Phi tự Tâm nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ khảo: Lê triều thí trúng cử nhân Đoàn quý công, tự Bá Đặc tiên sinh.

Cập: Tỷ nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh, Đoàn quý công, tự Tôn Nho húy Hiền tiên sịnh.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Tâm nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh, Đoàn quý công tự Tôn Cang tiên sinh.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ tỷ: tiền Đoàn môn chính thất Nguyễn Thị Nghị nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ khảo: Đoàn nhất lang tự Nhân tâm, húy Hằng phủ quân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Cao Thị Thuận nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Tiền lịch triều chiêu dân lập ấp Minh tự Đoàn quý công tự Thiện Phúc húy Trạch Quỹ phủ quân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Nguyễn Thị Hoán nhụ nhân.

Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ cô Đoàn Thị Hành thần vị.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo Đoàn quý công tự Thiện Tâm phủ quân.

Cập: Tiên tổ tỷ Tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Hạnh nhụ nhân.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Chính nhất pháp sư Đoàn Pháp Viên thần vị.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Đoàn quý công kinh triệu quận tự Tiến Nhậm phủ quân.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Đoàn quý công kinh triệu quận tự Duy Tinh húy Minh tự tiên sinh.

Cập: Tỷ nhụ nhân.

 

Thần cung thỉnh:

Tiên tổ khảo: Lê triều Quốc tử giám, giám sinh chỉ thụ, Vĩnh khang huyện, tri huyện Đoàn tiến công  tự Huệ Hải tiên sinh. Vị tiền

Tiên tổ tỷ, tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Tương nhụ nhân.

Tiên tổ tỷ, tiền Đoàn môn kế thất Cao Thị Đại nhụ nhân.

 

Thần cung thỉnh:

Tổ cô bà linh ứng lịch triều phong tặng Hòa Diệu uy linh Đoàn Thị Bé thần tổ tối linh tôn thần. Vị tiền.

 

Thần cung thỉnh:

Viên thế tổ: Tiền bối khoa danh liệt vị tiên linh thần tổ. Vị tiền.

 

Thần cung thỉnh:

Viên thế tổ: Tiền triều lịch đại võ lược uy hùng liệt vị tôn thần tổ. Vị tiền.

 

Thần cung thỉnh:

Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, liệt vị chư tiên linh.

Cập:

Phụ vị thương vong, đồng tướng tá liên quan.

Lai nghệ từ đường, đồng lai hợp tọa.

 

Thần cung thỉnh:

Cập: Bá thúc huynh đệ cô gì tỵ muội tảo sa tảo lạc đẳng chư vong linh.

Lai nghệ từ đường, cộng đồng hợp tế.

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đệ Thất Thập Ngũ niên, Tuế thứ Canh Tý, Tam nguyệt, Thập Nhất nhật.

Nghệ An tỉnh, Diễn Châu huyện, Diễn An xã, Nguyệt Tiên thôn.

Đoàn tộc đại tôn Tộc trưởng Đoàn Văn Tiến.

Đồng tộc các chi ở Nghệ An: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên; đồng chi các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương; Cùng Thọ lão hưu trí, Công nhân viên chức, Nam nữ tử tôn hôn tế.

Nội ngoại thượng hạ đẳng đồng tộc phụng nghinh thành tâm bái thỉnh.

 

Thần cung thỉnh:

Tư dị kim niên lai nhật chính tế, kim nhật túc yết, túc trực nhật giạ.

Cẩn dị hương đăng, phù lưu phù tửu, quả phẩm chi nghi cung hành bái cáo lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *