TÌM VỀ CỘI NGUỒN
Chim có tổ, ng¬ười có tông, mọi người sinh ra đều có dòng Họ, có Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Gia tộc và dòng Họ là cái nôi nuôi d¬ưỡng truyền thống và l¬ưu truyền giữa các thế hệ.
Chúng ta tr¬ưởng thành và h¬ưởng hạnh phúc như¬ ngày nay chính là nhờ công ơn của Gia Tộc, dòng Họ đã sinh thành và nuôi dạy qua nhiều thế hệ.
Họ Đoàn đã có lịch sử lâu đời, có biết bao nhiêu ng¬ười con có lòng yêu quê hương tha thiết, vừa có tài trí đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Dòng dõi Họ Đoàn ta ngày xa x¬ưa cho đến thế hệ hôm nay đều rất nổi tiếng. Ng¬ười Họ Đoàn sống có tâm, có nghĩa; Với cấp trên thì tuyệt đối trung thành, với nhân dân thì hết lòng phục vụ.
Uống n¬ước nhớ nguồn, đó là đạo lý của ng¬ười Việt Nam ta. Cho nên mỗi ng-ười Việt Nam dù ở đâu, dù làm việc gì cũng luôn h¬ướng về quê h¬ương bản quán, h¬ướng về Tổ tiên để mong đền đáp công ơn sinh thành và nuôi d¬ưỡng, đồng thời lấy đó làm nguồn lực tinh thần, đạo đức phấn đấu v¬ươn lên.
Thời gian qua, do hoàn cảnh lịch sử của đất n¬ước, do nhận thức không đầy đủ nên chúng ta đã để cho nhiều di sản văn hoá quý báu của Tổ tiên, dòng Họ bị mất mát khá nhiều, một số con em trong Họ ít quan tâm đến công ơn của Ông Bà, Tổ tiên, lãng quên truyền thống dòng Họ.
May thay, chúng ta đã sớm nhận ra điều đó, đã biết tìm về cội nguồn, biết bảo tồn và phát huy văn hoá của dân tộc và dòng Họ. Một số vị lão thành của họ Đoàn ta đã hàng chục năm nay cất công đi tìm dòng Họ, tìm lại quá khứ Tổ tiên để tri ân và làm bài học giáo dục truyền thống và động viên con cháu.
Dòng họ Đoàn ta từ ngày x¬ưa Tiên tổ đã ghi Gia Phả bằng chữ Hán truyền mãi cho hậu thế ngày nay. Tháng 10 năm Đinh Mão (1987) công tác dịch, kết hợp với việc đi tìm, kết nối và đối soát giữa các Chi đã viết được bộ Gia phả Đoàn Tộc Đại Tôn 10 đời của các vị Tiên Tổ. Họ Đoàn ta từ đó có Gia phả khá đầy đủ, có địa danh, có nhân danh truyền mãi mãi đến muôn đời.
Hiện nay Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An đang tiến hành hoạt động kết nối thông tin trao đổi trong dòng Họ. Trang tin sẽ đăng Gia phả, lịch sử dòng Họ Đoàn từ thế kỷ thứ 11 đến nay. Con cháu sẽ biết nguồn gốc và biết thêm các thông tin về dòng Họ, sẽ tự hào về dòng Họ Đoàn có một bề dày lịch sử hào hùng oanh liệt.
Trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà n¬ước, nh¬ưng chủ yếu là do con cháu Họ Đoàn đã đóng góp xây dựng và tôn tạo nhà thờ Họ. Trong hàng chục năm qua, con cháu trên khắp mọi miền tìm về ngày một đông hơn.
Tìm về cội nguồn với tấm lòng trong sáng đóng góp công sức trí tuệ và vật chất để khôi phục và bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống có ý nghĩa thiêng liêng về tâm linh là của mỗi ng¬ười con cháu Họ Đoàn chúng ta.