LỜI CHÀO MỪNG

Chào mừng Quý vị đến với Trang Thông tin của Họ Đoàn Nghệ An

Theo đề nghị của Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An, Trang thông tin điện tử HODOANNGHEAN.COM được xây dựng và hân hạnh ra mắt để phục vụ kịp thời cộng đồng con cháu Họ Đoàn trong cả nước.
(Thông tin truy cập: https://hodoannghean.com)

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN cùng với con cháu Họ Đoàn trong cả nước, luôn mong mỏi góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị tinh thần quý báu của truyền thống Gia tộc, củng cố và xây dựng mối dây liên lạc đầy tình nghĩa ruột thịt giữa con cháu nội ngoại, thúc đẩy các hoạt động hướng về cội nguồn, tương thân tương ái, đóng góp phần nhỏ của mình vào sự thịnh vượng và trường tồn chung của dòng họ.
Với Trang tin này, Quý vị và con cháu nội ngoại có thể:
– Tìm kiếm thông tin về Gia tộc qua Phả hệ và thư viện ảnh.
– Theo dõi tin tức của con cháu nội ngoại khắp nơi, giao lưu, trao đổi ý kiến để tăng cường các hoạt động của dòng họ.
– Truy cập các công trình nghiên cứu, sáng tác về các lĩnh vực văn hóa, khoa học của các thành viên trong dòng họ.
Trang tin đang ở bước đầu xây dựng, nên cần có thời gian để hoàn thiện dần. Vì thế, Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An rất mong Quý vị và con cháu hãy:
– Đóng góp ý kiến để Trang tin ngày càng phục vụ thiết thực và bổ ích hơn.
– Cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh… để nội dung Trang tin ngày càng phong phú hơn.
Mọi ý kiến, thông tin, tư liệu, xin Quý vị và con cháu vui lòng liên hệ về các số điện thoại sau đây:
– Ông: Đoàn Văn Thanh – ĐT: 0912079247
– Ông: Đoàn Viết Trung – ĐT: 0913568729 – Email: doanviettrung01@gmail.com
Cúi xin Hồng Ân Tiên Tổ gia hộ cho Quý vị và con cháu luôn được an khang, thịnh đạt.