Đoàn tộc tỉnh Bến Tre

Đại hội đại biểu Hội đồng Đoàn tộc tỉnh Bến Tre lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 13/01/2019, Hội đồng Đoàn tộc tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu đại diện các Chi Họ Đoàn tộc trong tỉnh tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu các Chi họ tộc Họ Đoàn trong tỉnh bầu Hội đồng Gia tộc Họ Đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 26 thành viên, Ban Thường trực 06 vị, gồm Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và thư ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện từ tháng 5/2013 đến nay, các Chi Họ tộc Họ Đoàn trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng thực hiện các công việc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Họ tộc trong tỉnh, đúng theo kế hoạch đại hội đề ra.

Hiện nay tỉnh Bến Tre có 05 Chi Họ tộc Họ Đoàn gồm: Chi Họ tộc Họ Đoàn xã Tân Hưng, huyện Ba Tri; Chi Họ tộc Họ Đoàn xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam; Chi Họ tộc Họ Đoàn khu vực Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong huyện Giồng Trôm; Chi Họ tộc Họ Đoàn xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc; Chi Họ tộc Họ Đoàn xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Trong nhiệm kỳ qua các Chi hội Đoàn tộc trong tỉnh vận động con cháu Họ Đoàn trong và ngoài tỉnh đóng góp kinh phí xây dựng 03 Nhà thờ Tổ Họ Đoàn: Tân Hưng, Ba Tri; Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam; Khu vực Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, huyện Giồng Trôm.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung củng cố và phát triển các Chi Họ Đoàn trong tỉnh từng bước lớn mạnh; giáo dục gia đình, con cháu hướng về Tổ tiên, phấn đấu phải là công dân tốt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cháu ngoan, học giỏi, luôn có hiếu với Tổ tiên, là người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiếp tục vận động con cháu trong họ Tộc Họ Đoàn ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà thờ Tổ Họ Đoàn tại các chi Họ còn lại. Tìm hiểu, sưu tầm nguồn gốc để thành lập Chi Họ Đoàn 4 xã khu vực: An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Đại hội đã bầu Hội đồng Gia tộc Họ đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 thành viên, Ban Thường trực gồm 07 vị, Chủ tịch và 06 Phó Chủ tịch phụ trách các Chi họ Đoàn trong tỉnh; ông Đoàn Vương Bình tái cử Chủ tịch Hội đồng Đoàn tộc tỉnh Bến Tre.

Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích mà Hội đồng Đoàn Tộc của tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua, đã vận động tập hợp, phát huy truyền thống họ tộc theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một trong những họ tộc tiên phong trong tỉnh nhà củng cố tổ chức, hoạt động của Họ Đoàn tộc rất có ý nghĩa, đáng biểu dương. Trong nhiệm kỳ mới cần mở rộng ngoại giao, học hỏi kinh nghiệm với Hội Đồng Đoàn tộc Việt Nam về nghi thức cúng tế, lễ nghi; giáo dục truyền thống con cháu đối với các bậc tiền nhân. Thực hiện công tác an sinh xã hội trước hết trong họ tộc, giúp đỡ con cháu có điều kiện học tập đến nơi đến chốn, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo.

Tác giả:

Song Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *