TÂM THÀNH CUNG TIẾN TỔ TIÊN

Ngày 05/11/2023, tại Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ yên vị đôi Hạc bằng đồng (cao 1,76m) do một gia đình con cháu Đoàn Tộc cung tiến về Đền. HĐĐT xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của gia đình người con Họ Đoàn đối với Tổ tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *