KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết Đại hội NK2

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cho giai đoạn 2022 – 2027. Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phấn đấu cho những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Toàn thể con cháu họ Đoàn Nghệ An hướng về cội nguồn, tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh truyền thống của dòng họ; các con cháu thực hiện Tri ân Tổ tiên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh.

  1. Mục tiêu cụ thể                                                                                                                                                                       a) Mục tiêu trước mắt:

– Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoạt động theo Quy ước của dòng họ, nâng cao chất lượng hoạt động ở các Chi; xây dựng mới các Ban liên lạc ở các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An, nhằm kết nối con em họ Đoàn tham gia ngày càng đông vào các hoạt động của dòng họ.

– Làm tốt công tác truyền thông, vận động cộng đồng dòng họ giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên. Con cháu trong tộc họ tích cực làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ tiên, dòng họ và quê hương đất nước. Sớm củng cố và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử https://hodoannghean.com.

– Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam; thường xuyên giao lưu, trao đổi với họ Đoàn các tỉnh bạn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động và quan hệ tốt với các họ khác trong cả nước.

– Hàng năm tổ chức hai ngày lễ trọng đại là Lễ hội Đền (12/3 âm lịch) và ngày Giỗ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (11/9 âm lịch). Hội đồng Đoàn tộc cùng với con cháu họ Đoàn Nghệ An tổ chức tốt nhằm tri ân với Tổ tiên được chu đáo; chăm lo tu sửa và bảo vệ tốt nơi thờ cúng Tổ tiên.

           b) Mục tiêu đến năm 2027:

– Kết nối các chi họ Đoàn trong toàn tỉnh tìm về cội nguồn dòng họ;
– Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài… nhằm xây dựng một họ Đoàn Nghệ An đoàn kết – Tương trợ – Phát triển;

– Động viên, giúp đỡ con cháu trong dòng tộc phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng dòng họ ngày càng phát triển cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
– Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.

– Hoạt động của Hội đồng trong phạm vi cả nước nhằm xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa các anh em bà con họ Đoàn cũng như anh em bà con các họ khác.

Trên đây là Kế hoạch của Hội đồng nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đề nghị các Ban cùng với Các Chi họ triển khai thực hiện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *