CÔNG KHAI TÀI CHÍNH Xây dựng tôn tạo Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (Năm 2021 – 2022)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Xây dựng tôn tạo Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài

(Năm 2021 – 2022)

 

Kính gửi:

 • Cộng đồng Đoàn tộc Bắc – Trung – Nam;
 • 59 chi Họ Đoàn tỉnh Nghệ An.

 

Ngày 23/10/2022 Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An họp Quyết toán công tác xây dựng tôn tạo Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài.

Thành phần tham dự có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban xây dựng, Ban tài chính và những thành viên có liên quan.

Qua đối chiếu sổ sách, chứng từ thu chi theo thực tế, kết quả cụ thể như sau:

A- GIAI ĐOẠN I (Xây dựng Nhà thờ và các hạng mục khác)

 1. Tổng hợp các nguồn thu (có chi tiết kèm theo):

– Tổng số tiền ông Đoàn Văn Dũng quản lý: 576.800.000 đồng

– Tổng số tiền ông Đoàn Văn Ba quản lý: 712.300.000 đồng

Tổng thu: 1.289.100.000 đồng

 1. Tổng hợp các nguồn chi (có chi tiết kèm theo):

– Tổng số tiền ông Đoàn Văn Dũng chi: 571.960.000 đồng

– Tổng số tiền ông Đoàn Văn Ba chi: 777.478.000 đồng

Tổng chi: 1.349.438.000 đồng

 1. Cân đối thu, chi:

– Tổng thu: 1.289.100.000 đồng

– Tổng chi: 1.349.438.000 đồng

Số tiền còn thiếu (âm): 60.338.000 đồng (Sáu mươi triệu, ba trăm ba tám nghìn đồng). (a)

B- GIAI ĐOẠN II (Xây dựng sân Đền)

Hiện nay đã hoàn thành phần tôn nền và hoàn thiện lớp bê tông mặt sân (chưa lát gạch):

 1. Khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu: 87.000.000 đồng
 2. Đã thanh toán cho nhà thầu: 30.000.000 đồng
 3. Số tiền còn nợ: 57.000.000 đồng (Năm mươi bảy triệu đồng) (b)

C- CÂN ĐỐI CÔNG NỢ NỢ

 1. Tổng số tiền còn nợ:

Cộng (a) + (b) = 60.338.000đ + 57.000.000đ = 117.338.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu ba trăm ba tám nghìn đồng) (-*)

 1. Tổng ngân quỹ đang còn:

– Quỹ xây dựng: 78.000.000 đồng (1)

– Quỹ Nhà thờ: 6.500.000 đồng (2)

Cộng (1) và (2) = 78.000.000đ + 6.500.000đ = 84.500.000 đồng (Tám tư triệu năm trăm nghìn đồng) (+*)

 1. Cân đối công nợ:

(Nợ – Có) = (-*) – (+*) = 117.338.000đ – 84.500.000đ = – 32.838.000 đồng (Ba hai triệu tám trăm ba tám nghìn đồng)

– ĐẾN NAY SỐ TIỀN CÒN NỢ KHÁCH HÀNG: 32.838.000 ĐỒNG

– CÒN THIẾU TOÀN BỘ SỐ TIỀN CHI CHO ĐẠI HỘI SẮP TỚI

D- CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

 1. Giai đoạn 1 đã làm: 1.349.438.000 đồng

– Nhà Thượng điện;

– Nhà bái đường;

– Nhà hữu vu;

– Sửa chữa một phần Nhà tả vu;

– Am đá lăng mộ Tổ;

– Am hóa vàng;

– Đường bê tông vòng quanh Nhà thờ và đi ra lăng mộ Tổ;

 1. Giai đoạn hai (làm sân): 87.000.000 đồng

– Tôn toàn bộ mặt sân bằng đá bây;

– Đổ lớp bê tông mác 200 dày 7cm;

– Xây bồn hoa và xây bo các gốc cây;

– Hệ thống điện nước ngoài nhà;

– Di chuyển cây và dọn mặt bằng sân.

 1. Mua sắm đồ nội thất: 270.000.000 đồng

– Đúc tượng đồng Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài;

– Sắm lại bàn thờ mới bằng gỗ 3 cung Thượng điện;

– Toàn bộ câu đối chạm trổ cho Thượng điện và nhà Bái đường;

– Khung inox và kính cường lực cho 2 ngôi mộ Tổ trước sân Đền;

– Khối đá khắc chữ ngoài cổng Đền.

 1. Phần chi phí tự túc của các thành viên Hội đồng: 175.000.000 đồng

Chi phí tự túc của các thành viên Hội đồng trong cả nhiệm kỳ (ước tính) không chi đồng nào của Họ (07 người gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch)

 1. Chi phí do Nhà nước đầu tư: 420.000.000 đồng

– Tôn tạo một số công việc của Thượng điện và Nhà bái đường;

– Bia dẫn tích bằng đá nguyên khối

E- TỔNG GIÁ TRỊ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.349.438.000 + 87.000.000 + 270.000.000 + 175.000.000 + 420.000.000 = 2.301.438.000 đồng

(Hai tỷ, ba trăm linh một triệu, bốn trăm ba tám nghìn đồng)

Ghi chú:

– Theo Nghị quyết HĐĐT năm 2018 thì mỗi Đinh đậu đóng 1.000.000 đồng/04 năm, nhưng đến nay tổng số tiền các Chi thu được là 407.900.000 đồng/2.301.438.000 đồng (17,75%).

– Số tiền công đức, tài trợ trong ngoài Họ trong tỉnh, ngoài tỉnh thu được là 1.473.538.000 đồng/2.301.438.000 đồng (64,00%).

Số tiền Nhà nước đầu tư là 420.000.000 đồng/2.301.438.000 đồng (18,25%)

Trong đó: Số tiền Nhà nước đầu tư Họ ta không quản lý mà có Nhà thầu ở Vinh về thi công và quyết toán riêng với Nhà nước.

Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An thông báo để mọi người được biết.

Xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ và sự đóng góp kịp thời của con cháu 59 Chi Họ Đoàn tỉnh Nghệ An.

 

HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN

                                                              CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *