HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II

HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN

HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II

Hôm nay, ngày 06/11/2022 (13/10 âl) Hội đồng Đoàn tộc Nghệ An tổ chức họp mở rộng bàn công tác Đại hội đại biểu Họ Đoàn Nghệ An lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự cuộc họp gồm có Ban Thường trực, các Ủy viên Hội đồng đại diện các Chi Họ. Nội dung cuộc họp gồm:

  1. Đánh giá kết quả công tác Nhiệm kỳ I;
  2. Báo cáo Quyết toán tài chính;
  3. Dự kiến nhân sự Hội đồng Đoàn tộc nhiệm kỳ II.

Cuộc hop đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thấu hiểu, đoàn kết và nhất trí cao về các phần việc được nêu ra trong cuộc họp.

NGÀY 13/11/2022 (20/10 NHÂM DẦN) CHÍNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐOÀN NGHỆ AN LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *