CẬP NHẬT NGUỒN TÀI TRỢ (Bắc – Trung – Nam)

LỜI CẢM ƠN

Hội đồng Đoàn tộc tỉnh Nghệ An, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các ông bà, chú bác và anh chị em họ Đoàn Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài.

Trong thời gian qua các vị đã luôn đồng hành ủng hộ nhiệt tình về tinh thần và vật chất cho Quỹ tôn tạo Đền thờ Đoàn Nhữ Hài tại xã Diễn An – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An.

Đoàn tộc Nghệ An cũng tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ Đoàn tộc các tỉnh và cộng đồng con cháu họ Đoàn trong cả nước.

Trân trọng !

THEO DÕI CẬP NHẬT
QUỸ TÔN TẠO ĐỀN THỜ ĐOÀN NHỮ HÀI
(Đến Tết Tân Sửu 2021)
(Danh sách số tiền chuyển khoản về Ngân hàng đến ngày 10/11/2021)
1. Đoàn Văn Dũng: 516.500.000 đồng
– Rút Ngân hàng đợt 1: 400.000.000 đồng
– Tiền rút Ngân hàng đợt 2: 42.500.000 đồng
– Đoàn Linh Chế: 1.000.000 đồng
– Đoàn Hòa, Đoàn Hoa, Đoàn Hường: 1.000.000 đồng
– Hội đồng Gia tộc họ Đoàn Đại Tôn Thạch Trụ Hầu: 2.000.000 đồng
– Nhà giáo Nguyễn Xuân Hoa: 2.000.000 đồng
– Tiền mặt con cháu góp tại ngày giỗ (11/9): 68.000.000 đồng
2. Đoàn Văn Ba: 94.500.000 đồng
– Tiền mặt Chi Cao Ái góp: 84.000.000 đồng
– Đoàn Văn Long (góp tại ngày giỗ (11/9): 5.000.000 đồng
– Chi Quỳnh Lưu: 2.500.000 đồng
– Đoàn Viết Trung: 2.000.000 đồng
– Đoàn Quốc Dũng: 1.000.000 đồng
3. Đoàn Văn Thành: 12 viên đá: 5.400.000đồng
II. TỔNG CỘNG:
516.500.000 + 94.500.000 + 5.400.000 = 616.400.000 đồng
Bằng chữ: (Sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Danh sách số tiền chuyển khoản về Ngân hàng đến ngày 10/11/2021 

 

TT

Ngày tháng  

Họ tên

 

 

Địa chỉ

 

Số tiền

 

Ghi chú

1 08/7/21 Đoàn Hữu Ngạn Quảng Ninh 231.200.000 10.000

USD

2 19/7/21 Đoàn Thế Huy và các thành viên Câu lạc bộ Tâm huyết Sài Gòn Sài Gòn 50.000.000
3 20/7/21 Chi Cao Ái, Nghệ An (gửi đợt 1) Nghệ An 90.000.000
4 20/7/21 Anh Ba thu tiền mặt (đợt 2), trong đó:

I. Chi Cao Ái: 71.900.000

II. Cá nhân tài trợ: 12.100.000

1. Đoàn Vị (Chi Quỳnh Bảng): 500.000

2. Đoàn Nam (Chi Quỳnh Bảng): 500.000

3. Đoàn Đình Lương (Chi Nam Đàn): 500.000

4. Đoàn Văn Hiền (Chi Cao Ái): 300.000

5. Đoàn Kiên (Chi Cao Ái): 300.000

6. Đoàn Hồng Vũ (Chi Hợp Thành): 5.000.000

7. Đoàn Văn Hoàng (Chi Cao Ái): 5.000.000

Nghệ An 84.000.000 Anh Ba giữ tiền mặt (các Chi và cá nhân đóng góp)
5 01/8/21 Đoàn Văn Tô, Cao Ái 600.000
6 01/8/21 Đoàn Ngọc Thanh, Hà Tĩnh 1.000.000
7 02/8/21 Đoàn Văn Sáng, Lạng Sơn 1.000.000
8 02/8/21 Đoàn văn Lê, TP Cần Thơ Cần Thơ 500.000
9 02/8/21 Đoàn Thị Yến, Nam Định 500.000
10 02/8/21 Đoàn Quang Khải, Quảng Ninh 1.000.000
11 02/8/21 Đoàn Quang Minh Sài Gòn 1.000.000
12 02/8/21 Đoàn Hai Điện Biên 2.000.000
13 02/8/21 Đoàn Hữu Chinh Hà Nội 2.000.000
14 03/8/21 Đoàn Văn Trường Sài Gòn 1.000.000
15 04/8/21 Đoàn Thị Phiếm Hải Dương 1.000.000
16 04/8/21 Đoàn Quang Khải Hải Dương 1.000.000
17 04/8/21 Phan Thị Sửu Nghệ An 5.000.000
18 05/8/21 Đoàn Quang Phước TP.Cần Thơ 1.000.000
19 05/8/21 Đoàn Thế Sơn Đà Nẵng 1.000.000
20 05/8/21 Đoàn Văn Lĩnh Sài Gòn 10.000.000
21 06/8/21 Đoàn Thành Công Hà Nội 1.000.000
22 10/8/21 Đoàn Quốc Thanh Sài Gòn 1.000.000
23 12/8/21 Đoàn Sơn Vũng Tàu 1.000.000
24 12/8/21 Đoàn Hải Hải Phòng 3.500.000
25 13/8/21 HĐĐT Hải Phòng:

1. Đoàn Thăng Long: 1.000.000₫;

2. Đoàn Tiến Họp: 500.000₫;

3. Đoàn Thị Trà: 1.000.000;

4. Đoàn Văn Tuân: 250.000₫:

5. Đoàn Ngọc Tuân: 250.000₫;

6. Đoàn Thị Thái: 1.000.000₫;

7. Đoàn Văn Bình: 1.000.000₫;

8. Đoàn Văn Phúc (Hiếu): 100.000₫;

9. Nguyễn Thị Kim Duyên (con gái chị Trà): 500.000₫;

10. Đoàn Thị Miến: 500.000₫.

11. Đoàn Thuý Hà:500.000đ.

6.600.000
26 13/8/21 Đoàn Xuân Tý Nghệ An 500.000
27 13/8/21 Đoàn Văn Thành 5.400.000 Giá trị 12 tảng đá kê chân cột
28 13/8/21 Đoàn Tất Tâm, Sài Gòn 500.000  
29 17/8/21 Đoàn Văn Nguyện, gốc Thái Bình, T.Trú SG Sài Gòn 1.000.000  
30 18/8/21 Đoàn Thị Hòa, Đoàn Thị Thúy, Đoàn Thị Dung, Đoàn Thị Trang – Chi Cao Ái, ở HN Hà Nội 800.000
31 19/8/21 Đoàn Văn Dương, Hà Nội 200.000
32 19/8/21 Đoàn My, Đà Nẵng 500.000
33 20/8/21 HĐ Đoàn tộc TP Hải Phòng (đợt 2), Hải Phòng 625.000
34 20/8/21 Đoàn Thị Hằng (…) 300.000
35 20/8/21 Đoàn Văn Tài, Chi Nghĩa Đàn, Nghệ An 500.000
36 20/8/21 Đoàn Thị Vân, Chi Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 500.000
37 20/8/21 Đoàn Thị Thanh Nga, Chi Cao Ái, TTr HN Hà Nội 500.000
38 20/8/21 Đoàn Thanh Sơn, Chi Cao Ái, Nghệ An 500.000
39 21/8/21 Đoàn Văn Sáng, Chi Cao Ái, Nghệ An 1.010.000
40 21/8/21 Đoàn Văn Tình, Chi Cao Ái, TTr HN Hà Nội 5.000.000
41 27/8/21 Họ Đoàn (Chi Đâu Kênh) Quảng Trị 1.000.000
42 27/8/21 Đoàn Song (gốc làng Đâu Kênh, T.Trú Đông Hà), Quảng Trị 500.000
43 27/8/21 Đoàn Tuấn (gốc làng Đâu Kênh, T.Trú Đông Hà) Quảng Trị 500.000
44 27/8/21 Đoàn Văn Cam, quê Phù Cừ, Hưng Yên (Thường trú Đông Hà), Quảng Trị 500.000
45 01/9/21 HĐ Đoàn tộc TP Hải Phòng (đợt 3), Hải Phòng 500.000
46 03/9/21 Đoàn Khánh, gốc làng Đâu kênh (Thường trú Đông Hà), Quảng Trị 300.000
47 05/9/21 Đoàn Tâm, Đà Nẵng 500.000
48 05/9/21 Đoàn Xuân Mẫn, Hà Nội 300.000
49 17/9/21 Đoàn Văn Hùng, TP Hải Dương 1.000.000
50 25/9/21 Đoàn Hữu Viện Nam Định 1.000.000  
51 27/9/21 Đoàn Văn Công (Chi Diễn Thọ) Nghệ An 5.000.000  
52 07/10/21 Đoàn tộc Thanh Hóa Thanh Hóa 5.000.000  
53 16/10/21 Trong ngày giỗ, con cháu đã tài trợ trực tiếp bằng tiền mặt:

1. Chi họ Đoàn huyện Quỳnh Lưu: 26.400.000 đồng (có danh sách kèm theo)

2. Đoàn Trọng Cường (Chi Diễn Phú): 1.000.000 đồng

3. Đoàn Trung (Chi Diễn Thọ): 1.000.000 đồng

4. Đoàn Hoài Sơn (Đại học Hà Tĩnh): 1.000.000 đồng

5. Đoàn Văn Bình (Hải Phòng): 300.000 đồng

6. Họ Đoàn Diễn Bình: 200.000 đồng

7. Đoàn Văn Thành (Chi Diễn Thọ): 1.000.000 đồng

8. Đoàn Tuyên: 200.000 đồng

9. Phạm Hiệp + Dượng Sắc (rể họ Đoàn): 400.000 đồng

10. Đảng ủy xã Diễn An: 500.000 đồng

11. Chu Duy Phong (Phòng Tài chính huyện Diễn Châu): 1.000.000 đồng

12. Đoàn Văn Long (Chi Diễn An): 10.000.000 đồng

13. Trần Thị Ngân (TP Vinh): 10.000.000 đồng

14. Đoàn Văn Dũng (TP Vinh): 10.000.000 đồng

15. Đoàn Hồng Vũ (TP Vinh): 10.000.000 đồng

Tổng cộng: 73.000.000 đồng (Bảy mươi ba triệu đồng)

Nghệ An 73.000.000 Anh Dũng giữ 68 triệu, Anh Ba giữ 5 triệu tiền mặt (do anh Long nộp sau)
DANH SÁCH HỌ ĐOÀN QUỲNH LƯU ĐÓNG GÓP

Ngày giỗ 11/9 âm lịch (16/10/2021)

I. Các ông trên 70 tuổi

1. Đoàn Luyện: 500.000 đồng

2. Đoàn Hoành: 400.000 đồng

(900.000 đồng)

II. Chi ông Tặng

1. Đoàn Văn Nam: 500.000 đồng

2. Đoàn Văn Bình: 500.000 đồng

3. Đoàn Anh Tuấn: 500.000 đồng

4. Đoàn Anh Tú: 500.000 đồng

5. Đoàn Văn Bảo: 500.000 đồng

(2.500.000 đồng)

III. Chi ông Luyện

1. Đoàn Huấn: 500.000 đồng

2. Đoàn Giáp: 500.000 đồng

3. Đoàn Hoàn: 500.000 đồng

4. Đoàn Sang: 500.000 đồng

5. Đoàn Kha: 500.000 đồng

6. Đoàn Khang: 500.000 đồng

7. Đoàn Duy: 500.000 đồng

8. Đoàn Hiếu: 500.000 đồng

9. Đoàn Vĩnh: 500.000 đồng

10. Đoàn Hưng: 500.000 đồng

11. Đoàn Vỹ: 500.000 đồng

12. Đoàn Ánh: 500.000 đồng

13. Đoàn Dũng: 500.000 đồng

14. Đoàn Hương: 500.000 đồng

15. Đoàn Tuấn: 500.000 đồng

16. Đoàn Tính: 500.000 đồng

17. Đoàn Toán: 500.000 đồng

18. Đoàn Đại: 500.000 đồng

19. Đoàn Quang: 500.000 đồng

20. Đoàn Quyền: 500.000 đồng

21. Đoàn Lưu: 500.000 đồng

22. Đoàn Chiến: 500.000 đồng

23. Đoàn Lương: 500.000 đồng

24. Đoàn Linh: 500.000 đồng

25. Đoàn Chi: 500.000 đồng

26. Đoàn Kiên: 500.000 đồng

27. Đoàn Khương: 1.000.000 đồng

28. Đoàn Thanh: 1.000.000 đồng

29. Đoàn Hải: 1.000.000 đồng

30. Đoàn Việt Anh: 500.000 đồng

31. Đoàn Văn Huy: 1.000.000 đồng

32. Đoàn Văn Thuyết: 1.000.000 đồng

33. Đoàn Phạm Gia Bảo: 1.000.000 đồng

34. Đoàn Trang: 500.000 đồng

35. Đoàn Nghiêm: 500.000 đồng

36. Đoàn Cường: 500.000 đồng

37. Đoàn Trình: 500.000 đồng

38. Đoàn Luận: 500.000 đồng

39. Đoàn Thành: 500.000 đồng

40. Đoàn Thắng: 500.000 đồng

(23.000.000 đồng)

Tổng cộng: 26.400.000 đồng chẵn./.

54 04/11/21 Đoàn Linh Chế (Chi Đức Thuận, Hà Tĩnh – T.Trú TP Vinh) Nghệ An 1.000.000 Anh Dũng giữ tiền mặt
55 04/11/21 Đoàn Hòa, Đoàn Hoa, Đoàn Hường (T.Trú TP Vinh) Nghệ An 1.000.000 Anh Dũng giữ tiền mặt
56 10/11/21 Hội đồng Gia tộc họ Đoàn Đại Tôn Thạch Trụ Hầu Hà Tĩnh 2.000.000 Anh Dũng giữ tiền mặt
57 Nguyễn Xuân Hoa (cháu ngoại họ Đoàn) Diễn Trung 2.000.000
58 Đoàn Viết Trung TP Vinh 2.000.000
59 Đoàn Quốc Dũng TP Hà Nội 1.000.000
60 Chi Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu 2.500.000
Cộng   616.400.000  

 Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *