Thư cảm ơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh Phúc

 

Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Anh Đoàn Thế Huy – Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm huyết Đoàn tộc Sài Gòn

Hôm nay, ngày 19/7/2021 Lễ khởi công tôn tạo Đền thờ Đoàn Nhữ Hài vừa kết thúc, cũng là lúc Quỹ nhận được từ Câu lạc bộ Tâm huyết Đoàn tộc Sài Gòn số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng Đoàn tộc tỉnh Nghệ An cùng toàn thể con cháu họ Đoàn Bắc Miền Trung tại Nghệ An, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cá nhân anh Đoàn Thế Huy và toàn thể anh chị em Câu lạc bộ Tâm huyết Đoàn tộc Sài Gòn đã ủng hộ nhiệt tình bằng vật chất và tinh thần cho Quỹ tôn tạo Đền thờ Đoàn Nhữ Hài.

Anh Đoàn Thế Huy là một người con tâm huyết của Họ Đoàn Việt Nam ở khu vực phía Nam. Với tấm lòng tri ân cội nguồn, anh đã đầu tư để làm nên công trình lớn ĐOÀN TỪ ĐƯỜNG ở Quảng Ngãi để thờ phụng Tổ tiên. Nay anh lại tiên phong trong việc xây dựng Đền thờ Tổ họ Đoàn phía Nam và tích cực trong việc tôn tạo Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài ở Nghệ An. Nhiều năm qua anh đã duy trì tốt 02 Quỹ từ thiện (THĐT Sài Gòn và Quỹ Đoàn Thế Vinh). Anh đã góp phần tài trợ cho nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau, mỗi năm cũng đến mấy tỷ đồng. Những năm gần đây, anh là một trong những người đã bỏ ra công sức và tiền bạc cùng với anh Đoàn Hữu Ngạn (Quảng Ninh) thành lập Quỹ hỗ trợ sinh viên Họ Đoàn nghèo vượt khó. Với tấm lòng nhân ái, tính thương người, tình cảm bao dung, nhất là với bà con đòng tộc. Ở phía Bắc có anh Đoàn Hữu Ngạn và phía Nam là anh Đoàn Thế Huy; các anh là những người cầm lái dẫn dắt quy tụ con cháu họ Đoàn trong cả nước. Hiện nay các anh còn suy nghĩ nghiên cứu và dự định sẽ lập nên một số quỹ nữa để giúp đỡ những người con họ Đoàn gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống.

Đoàn tộc Nghệ An cũng tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ anh Đoàn Thế Huy và toàn thể anh chị em Câu lạc bộ Tâm huyết Đoàn tộc Sài Gòn.

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *