TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN

TỔ CHỨC BỘ MÁY

HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN

(Theo kết quả bầu chọn ngày 13/11/2022 tại Đại hội đại biểu Họ Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 – 2027)

1- Ông: Đoàn Viết Trung – Chủ tịch HĐ

2- Ông: Đoàn Văn Ba – Phó Chủ tịch HĐ

3- Ông: Đoàn Văn Minh – Phó Chủ tịch HĐ

4- Ông: Đoàn Văn Hương – Phó Chủ tịch HĐ

5- Ông: Đoàn Văn Vỹ – Phó Chủ tịch HĐ

6- Ông: Đoàn Văn Nam – Phó Chủ tịch HĐ

7- Ông: Đoàn Minh Sơn – Phó Chủ tịch HĐ

8- Ông: Đoàn Văn Hùng – Phó Chủ tịch HĐ

9- Ông: Đoàn Văn Vượng – Phó Chủ tịch HĐ

10- Ông: Đoàn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐ

Ủy viên Hội đồng gồm có 59 Trưởng Chi họ Đoàn tỉnh Nghệ An

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *