THƯ KÊU GỌI

 

Thư kêu gọi!

(Nghị quyết Đại hội)

HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC NGHỆ AN

NHIỆM KỲ II (2022 -2027) 

Kính gửi: 59 Chi họ và con cháu họ Đoàn Nghệ An trên mọi miền Tổ quốc! 

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục phấn đấu cho những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Toàn thể con cháu họ Đoàn Nghệ An hướng về cội nguồn, tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh truyền thống của dòng họ; các con cháu thực hiện Tri ân Tổ tiên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ II (2022 – 2027) Hội đồng Đoàn tộc cùng với Chi họ ở các địa phương phấn đấu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoạt động theo Quy ước của dòng họ, nâng cao chất lượng hoạt động ở các Chi; xây dựng mới các Ban liên lạc ở các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An, nhằm kết nối con em họ Đoàn tham gia ngày càng đông vào các hoạt động của dòng họ.
 2. Làm tốt công tác truyền thông, vận động cộng đồng dòng họ giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên. Con cháu trong tộc họ tích cực làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ tiên, dòng họ và quê hương đất nước. Sớm củng cố và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử https://hodoannghean.com.
 3. Hàng năm tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tập thể và cá nhân trong hoạt động dòng họ, biểu dương những cá nhân xuất sắc trong công tác, sản xuất kinh doanh, học tập. Tiếp tục mở rộng số lượng và nâng cao chất lương hoạt động khuyến học – khuyến tài, xây dựng được Quỹ Khuyến học, khuyến tài nhằm phát huy kịp thời nhân tài là con em của dòng họ nhằm bồi dưỡng, tạo điều kiện để các em phát huy tài năng, làm rạng danh dòng họ; hỗ trợ các con em gặp khó khăn trong cuộc sống, việc làm.
 4. Động viên các chi họ ở các địa phương tiếp tục tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới, mở rộng các công trình tri ân tổ tiên. Tùy điều kiện cụ thể mà các chi họ cần tôn tạo, sửa chữa các công trình thờ tự xuống cấp; nơi nào có đủ điều kiện thì xây mới hoặc mở rộng các nhà thờ tộc họ… Qua đó, tạo điều kiện quy tụ, đoàn kết con cháu các chi họ, phát huy truyền thống dòng họ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; giáo dục cho tuổi trẻ phấn đấu vươn lên đóng góp cho dòng tộc, quê hương, đất nước.
 5. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam; thường xuyên giao lưu, trao đổi với họ Đoàn các tỉnh bạn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động và quan hệ tốt với các họ khác trong cả nước.
 6. Động viên các mạnh thường quân, doanh nhân, các nhà hảo tâm là con cháu Họ Đoàn đóng góp xây dựng Quỹ tương thân – tương ái. Xây dựng Quỹ đủ điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con họ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống về học tập, việc làm, kinh tế, phương tiện làm ăn…
 7. Hàng năm tổ chức hai ngày lễ trọng đại là Lễ hội Đền (12/3 âm lịch) và ngày Giỗ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (11/9 âm lịch). Hội đồng Đoàn tộc cùng với con cháu họ Đoàn Nghệ An tổ chức tốt nhằm tri ân với Tổ tiên được chu đáo; chăm lo tu sửa và bảo vệ tốt nơi thờ cúng Tổ tiên.
 8. Sau Đại hội Ban thường trực sớm phân công cụ thể công việc của từng thành viên để triển khai Nghị quyết đại hội. Ban Thường trực thực hiện chế độ hội nghị và hội ý thường kỳ đảm bảo nhằm duy trì hoạt động dòng tộc được thông suốt từ trên xuống và ngược lại.
 9. Căn cứ Nghị quyết đại hội, Ban Thường trực ban hành Kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm cùng các giải pháp tổ chức thực hiện. Công việc trọng tâm là tập trung củng cố các Ban liên lạc các chi họ trong việc xây dựng tộc phả, gia phả…
  Trên đây là phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới. Sau Đại hội, Ban thường trực Hội đồng sẽ triển khai việc truyền thông rộng rãi Nghị quyết đại hội đến các chi họ để tổ chức thực hiện.

                                             THAY MẶT HĐĐT NGHỆ AN

                                                            CHỦ TỊCH

Đoàn Viết Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *