DANH SÁCH CÁC CHI HỌ ĐOÀN NGHỆ AN

HĐĐT TỈNH                                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGHỆ AN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁC CHI HỌ ĐOÀN

Đã tập hợp về Hội đồng Đoàn tộc

Đề nghị các Chi kiểm tra lại số Đinh, số Nhân khẩu chính xác của Chi mình, bổ sung kịp thời để cập nhật.

STT CHI HỌ ĐỊA CHỈ TRƯỞNG CHI
I Huyện Diễn Châu    
1 Chi Nhất Diễn Thọ Xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Tiến
2 Chi Đông Quang Đoàn Văn Quang
3 Chi3 Diễn Thọ Đoàn Văn Công
4 Chi Đông Phái Xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Phi Chung
5 Chi Diễn Hạnh Xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Tiến
6 Chi 1(Thuận Lý) Diễn Bình Xã Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
7 Chi 2 Diễn Bình Đoàn Văn Đông
8 Chi 3 Diễn Bình Đoàn Văn Phương
9 Chi Diễn Yên Xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Sâm
10 Chi 1 (Cao Ái) Diễn An Xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Thanh
11 Chi 2 Diễn An Đoàn Văn Lĩnh
12 Chi 3 Diễn An Đoàn Văn Thủy
13 Chi 4 Diễn An Đoàn Văn Kiều
14 Chi 5 Diễn An Đoàn Văn Thành
15 Chi 6 Diễn An Đoàn Văn Tượng
16 Chi 7 Diễn An Đoàn Văn Hợi
17 Chi 8 Diễn An Đoàn Văn Tuệ
18 Chi 9 Diễn An Đoàn Văn Hương
19 Chi 10 Diễn An Đoàn Văn Kỷ
20 Chi 1 Diễn Trung Xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Ngọc Long
21 Chi 2 Diễn Trung Đoàn Văn Lam
22 Chi Diễn Phú Xã Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Khoa
23 Chi Trường Thân Xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Quý
II Huyện Yên Thành
1 Chi Hợp Thành Xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Nam
2 Chi Lăng Thành Xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Trung
3 Chi Nhân Thành Xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Minh Sơn
4 Chi Đồng Thành Xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Tuyên
5 Chi Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
6 Chi Khánh Thành Xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Giao
7 Chi Long Thành Xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Nhân
8 Chi Hoa Thành Xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Tạc
III Thị xã Hoàng Mai
1 Chi Quỳnh Liên Xã Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Tuệ
2 Chi Quỳnh Xuân P. Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Lan
3 Chi Quỳnh Trang Xã Quỳnh Trang, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Nhân
4 Chi Quỳnh Lập Xã Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Thuận
IV Huyện Quỳnh Lưu
1 Chi 1 Quỳnh Bảng Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Luyện
2 Chi 2 Quỳnh Bảng Đoàn Văn Lan
3 Chi Quỳnh Hồng Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Trúc
V Huyện Đô Lương
1 Chi Tân Sơn Xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An Đoàn Văn Nghị
2 Chi Trung Sơn Xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An Đoàn Nam
VI Huyện Nam Đàn
1 Chi 1 Nam Cát Xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Lương
2 Chi 2 Nam Cát Đoàn Văn Lý
3 Chi Nam Trung Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
4 Chi Nam Lạc Xã Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn
VII Huyện Hưng Nguyên
1 Chi Hưng Lam Xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An Đoàn Văn Nam
VIII Huyện Nghĩa Đàn
1 Chi Nghĩa Thuận Xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Du
2 Chi Nghĩa Hội Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Hà
IX Huyện Nghi Lộc
1 Chi Nghi Phong Xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An Đoàn Minh Nguyệt
2 Chi Nghi Văn Xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
X Thành phố Vinh
1 Chi Cửa Nam Phường Cửa Nam, Vinh, Nghệ An Đoàn Văn Dũng
XI Huyện Thanh Chương
1 Chi Thanh Liên Xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An Đoàn Văn Phùng
XII Huyện Con Cuông
1 Chi Bồng Sơn Thị trấn Con Cuông, Nghệ An Đoàn Văn Kỳ

 

Tổng cộng: 52 Chi (Năm mươi hai Chi)

Địa chỉ liên lạc: 315 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An

Người nhận: Đoàn Văn Dũng – Điện thoại: 0912226123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *