DANH SÁCH CÁC CHI HỌ ĐOÀN NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHỆ AN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

CÁC CHI HỌ ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN

 

STT CHI HỌ ĐỊA CHỈ TRƯỞNG CHI
I Huyện Diễn Châu    
  Diễn Thọ    
1 Chi Nhất Đoàn Văn Tiến Xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Tiến
2 Chi Đông Quang Đoàn Văn Quang
3 Chi 3 – ông Thanh Đoàn Văn Công
  Diễn An    
4 Chi 1 (Cao Ái) Diễn An Xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Thanh
5 Chi 2 Diễn An Đoàn Văn Lĩnh
6 Chi 3 Diễn An Đoàn Văn Thủy
7 Chi 4 Diễn An Đoàn Văn Kiên
8 Chi 5 Diễn An Đoàn Văn Thành
9 Chi 6 Diễn An Đoàn Văn Tượng
10 Chi 7 Diễn An Đoàn Văn Hợi
11 Chi 8 Diễn An Đoàn Văn Chước
12 Chi 9 Diễn An Đoàn Văn Hương
13 Chi 10 Diễn An Đoàn Văn Kỷ
14 Chi 11 Diễn An Đoàn Văn Long
  Diễn Bình    
15 Chi 1 (Thuận Lý) Diễn Bình Xã Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
16 Chi 2 Diễn Bình Đoàn Văn Đông
17 Chi 3 Diễn Bình Đoàn Văn Phương
  Diễn Hạnh    
18 Chi Diễn Hạnh Xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Tiến
19 Chi ông Mạc Đoàn Văn Mạc
  Diễn Kỷ    
20 Chi Diễn Kỷ Xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Nam
  Diễn Trung    
21 Chi 1 Diễn Trung Xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Ngọc Long
22 Chi 2 Diễn Trung Đoàn Văn Lam
  Diễn Phú    
23 Chi Diễn Phú Xã Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Khoa
  Diễn Yên    
24 Chi Diễn Yên Xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Sâm
  Diễn Phúc    
25 Chi Tràng Thân Xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An Đoàn Văn Quý
II Huyện Yên Thành    
26 Chi Hợp Thành Xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Nam
27 Chi Lăng Thành Xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Trung
28 Chi Nhân Thành Xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Minh Sơn
29 Chi Đồng Thành Xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Tuyên
30 Chi Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
31 Chi Khánh Thành Xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Giao
32 Chi Long Thành Xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Nhân
33 Chi Hoa Thành Xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An Đoàn Văn Tạc
III Thị xã Hoàng Mai    
34 Chi Quỳnh Liên Xã Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Tuệ
35 Chi Quỳnh Xuân P. Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Lan
36 Chi Quỳnh Trang Xã Quỳnh Trang, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Văn Nhân
37 Chi Quỳnh Lập Xã Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An Đoàn Thuận
IV Huyện Quỳnh Lưu    
38 Chi 1 Quỳnh Bảng Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Luyện
39 Chi 2 Quỳnh Bảng Đoàn Văn Lan
40 Chi 3 Quỳnh Bảng Đoàn Văn Tặng
41 Chi 4 Quỳnh Bảng Đoàn Văn Tuyến
42 Chi Quỳnh Thanh Xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Tâm
43 Chi Quỳnh Hồng Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Trúc
44 Chi Quỳnh Hoa Xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đoàn Văn Thiện
V Huyện Đô Lương    
45 Chi Tân Sơn Xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An Đoàn Văn Nghị
46 Chi Trung Sơn Xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An Đoàn Nam
VI Huyện Nam Đàn    
47 Chi 1 Nam Cát Xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Lương
48 Chi 2 Nam Cát Đoàn Văn Lý
49 Chi Nam Trung Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
50 Chi Nam Lạc Xã Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An Đoàn Văn
VII Huyện Hưng Nguyên    
51 Chi Hưng Lam Xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An Đoàn Văn Nam
VIII Huyện Nghĩa Đàn    
52 Chi Nghĩa Thuận Xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Du
53 Chi Nghĩa Hội Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An Đoàn Văn Hà
IX Huyện Nghi Lộc    
54 Chi Nghi Phong Xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An Đoàn Minh Nguyệt
55 Chi Nghi Văn Xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An Đoàn Văn Hùng
X Huyện Thanh Chương    
56 Chi Thanh Liên Xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An Đoàn Văn Phùng
XI Huyện Con Cuông    
57 Chi Bồng Sơn Thị trấn Con Cuông, Nghệ An Đoàn Văn Kỳ
XII Thành phố Vinh    
58 Chi Trung Đô Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An Đoàn Văn Tuấn
59 Chi Hưng Chính Đoàn Văn Dũng

 

Tổng cộng: 59 Chi (Năm mươi chín)

Đề nghị các Chi kiểm tra, thống kê số lượng những người mang họ Đoàn (trai và gái) ở Chi họ mình, bổ sung kịp thời để cập nhật chính xác.

Người cập nhật: Đoàn Viết Trung – Điện thoại: 0913568729 

   

                                

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *