Ông Đoàn Hữu Ngạn phát biểu trong ngày giỗ lần thứ 687 Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài tại Nghệ An

Ông Đoàn Hữu Ngạn phát biểu trong ngày giỗ lần thứ 687 Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài tại Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *