LỜI TƯỞNG NIỆM LIỆT TỔ HỌ ĐOÀN

LỜI TƯỞNG NIỆM LIỆT TỔ HỌ ĐOÀN 

Vẻ vang thay

Tại Gia Tộc quê ta

Có tướng quân Đoàn Thượng

Lĩnh Hồng Châu trấn thủ, giúp nhân dân một cõi phồn vinh

Vì Đại Việt sơn hà, nguyện Tổ quốc muôn đời thịnh vượng

Bởi triều đình hủ bại, dân cơ hàn chẳng lẽ làm thinh

Thấy Tổ quốc lâm nguy, họa tổn thất sao đành tránh lảng

Kêu nhân dân tụ họp dưới cờ

Đón hào kiệt luận bàn trong trướng

Vững một lòng Y Doãn Chu Công

Đâu phải dạ Tào Phi Vương Mãng

Vận non sông từng lúc hưng vong

Việc nhân nghĩa kể gì bại thắng

Giữa trận tiền dầu một phút hiến thân

Thì lịch sử vẫn trăm đời toả sáng

Dân thương tiếc, dựng đền tưởng niệm: Đông Hải Đại Vương

Vua anh minh, hạ chỉ sắc phong: Phúc Thần Thượng Đẳng.

Như họ Đoàn ta

Từ thuỷ tổ Đoàn Khâm

Đến tướng quân Đoàn Thượng

Đã mở đường con cháu hướng tương lai

Lại tiếp bước ông cha từ dĩ vãng

Bao đời tiếp nối:

Lấy chí nhân đại nghĩa làm đầu

Muôn dặm tung hoành:

Coi quốc thái dân an là hướng

Dựng cơ đồ: công, cổ, sĩ, nông

Kế sự nghiệp: vương, hầu, khanh, tướng

Đạo hiếu trung như biển cả bao la

Gương trí dũng tựa trời cao chiếu sáng

Liệt Tổ ta xưa

Thượng thư công bộ, Lý triều thủa ấy vang danh

Thuỷ tổ khai cơ, Đoàn tộc từ đây tỏ rạng (1)

Phương Nam trấn thủ, ra quân đánh bại quân thù

Châu Rế sa cơ, vì nước hiến dâng tính mạng (2)

Trần triều ngự sử: việc trị bình nước trọng dân tin

Lĩnh mệnh quân vương: trọng binh lửa tâm hùng chí tráng (3)

Giúp Lê Lợi mười năm chiến đấu; rực rỡ thanh danh (4)

Phò Tây Sơn những trận hào hùng: lẫy lừng công trạng (5)

Đã quyết bảo toàn lãnh thổ,

trải bao phen Bắc chiến Nam chinh (6)

Không cam trước cảnh đói nghèo,

cùng dân chúng đào kênh đắp máng (7)

Đạo hiếu trung xá ngại gian nan

Đường nhân nghĩa càng thêm cố gắng

Vào thời đại mới

Dù nước non vật đổi sao dời

Vẫn son sắt gan bền chĩ vững

Qua gian nan thêm nặng tình dân

Trước thử thách càng sâu nghĩa Đảng

Trung với nước hiếu với dân

Thắng không kiêu bại không nản

Tù ngục không sờn

Tử sinh chẳng quản

Bao khó khăn cũng quyết san bằng

Mọi nhiệm vụ đều xin cáng đáng

Đoàn thể tin yêu

Chính quyền trọng thưởng

Nào Đại tướng quân Bộ trưởng quốc phòng

Nào Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Nào văn nhân nghệ sĩ rực rỡ tài năng

Nào tiến sĩ giáo sư vẻ vang khoa bảng

Vào thời hội nhập,

nắm thời cơ sáng suốt kinh doanh

Gặp bước canh tân,

xây văn hoá vững vàng nền tảng

Noi gương Tiên tổ,

vì dân, vì nước, ra sức thi đua

Giữ nếp gia đình, khuyến học khuyến tài,

dày công giáo dưỡng

Ngày hôm nay

Trong đền khói tỏa hương bay

Ngoài cửa trời cao mây sáng

Dân con một lễ kính dâng

Nam Bắc mười phương vọng tưởng!

Nhớ công ơn dựng miếu xây đền

Ghi sự nghiệp khắc bia tạc tượng

Tấm gương Liệt Tổ rạng ngàn thu

Linh khí họ Đoàn cao vạn trượng.

 

Gia Lộc, ngày 8 tháng giêng năm Đinh Hợi (2007)

Con cháu họ Đoàn tưởng niệm liệt Tổ.

Cẩn cáo

 

GS-NGND Vũ Khiêu kính cẩn biên soạn

 

Chú thích:

(1)     Thuỷ tổ Đoàn Văn Khâm, quê Kim Thành, Hải Dương

(2)     Tổ Đoàn Nghĩa ảm, quê Trường Tân, Hải Dương

(3)     Ngự sử Đoàn Nhữ Hài, quê Gia Lộc, Hải Dương

(4)     Tướng Đoàn Phát, quê Quảng Xương, Thanh Hoá

(5)     Tướng Đoàn Tấn Chí, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi;

tướng Đoàn Ngọc Tài, quê Điện Bàn, Quảng Nam.

(6)     Tổ Đoàn Văn Phú, Tổng đốc Long Tường

(7)     Tổ Đoàn Khắc Cung, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi;

                  Tổ Đoàn Khắc Nhượng, Tuần phủ Nam Ngãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *